ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ 2022

Ενημέρωση

Καλημέρα σας,
Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/07/2022 θα πρέπει τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο σωματεία να υποβάλλουν ολοκληρωμένη αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων για το Μητρώο έτους 2022.
 
Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία θα διαγραφούν από το Μητρώο.
Στοιχεία για τα εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο, καθώς και για όσα από αυτά έχουν επικαιροποιήσει επιτυχώς τα στοιχεία τους για το 2022, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στη διεύθυνση https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia .
 
 
Στη διεύθυνση https://somateia.gga.gov.gr/aitiseis-2022 μπορείτε να δείτε πόσα σωματεία και ποια έχουν ολοκληρώσει ή όχι την υποβολή της αίτησης για το έτος 2022.
 
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.
 
Με εκτίμηση,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κλειστές οι υπηρεσίες της ΕΠΣ Ζακύνθου τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Ενημέρωση

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 οι υπηρεσίες της ΕΠΣ Ζακύνθου, θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ, λόγω της επίσημης αργίας που έχει καθιερώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για την 18η επέτειο της κατάκτησης του EURO 2004 από την Εθνική μας ομάδα.

 

Ανακοινωση Grass Roots

Εντυπα Mεταβολλών 2022 – 2023

Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΠΣ Ζακύνθου, από Δευτέρα 27.06.2022 για να τα προμηθευτούν τα νέα έντυπα αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών από την ΕΠΟ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικών Σωματείων και Ενώσεων έως 31/12/2022

Ενημερώνουμε τα Σωματεία της δύναμης μας ότι, σύμφωνα με την τροπολογία του υφυπουργού αθλητισμού με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Νόμος 4938/2022-ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022), η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης του καταστατικού των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών είναι στις 31.12.2022.
 
Αναλυτικά:
Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Πρόσκληση Ενδιαφερόμενων Προπονητών για τις Μικτές Ζακύνθου Κ-14 & Κ-16​

Πρόσκληση Ενδιαφερόμενων Προπονητών για τις Μικτές Ζακύνθου Κ-14 & Κ-16

H E.Π.Σ. Ζακύνθου, ενημερώνει ότι για την αγωνιστική σεζόν 2022 – 2023 θα προχωρήσει στην πρόσληψη προπονητή για τις Μικτές Ομάδες Κ-14, Κ-16. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές να καταθέσουν ή να στείλουν ηλεκτρονικά στην ένωση τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι τις 30/06/2022.
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Δίπλωμα Προπονητή UEFA B,C,
4.Ενεργή κάρτα τριετίας