ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ 2022

Ενημέρωση

Καλημέρα σας,
Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/07/2022 θα πρέπει τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο σωματεία να υποβάλλουν ολοκληρωμένη αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων για το Μητρώο έτους 2022.
 
Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία θα διαγραφούν από το Μητρώο.
Στοιχεία για τα εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο, καθώς και για όσα από αυτά έχουν επικαιροποιήσει επιτυχώς τα στοιχεία τους για το 2022, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στη διεύθυνση https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia .
 
 
Στη διεύθυνση https://somateia.gga.gov.gr/aitiseis-2022 μπορείτε να δείτε πόσα σωματεία και ποια έχουν ολοκληρώσει ή όχι την υποβολή της αίτησης για το έτος 2022.
 
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.
 
Με εκτίμηση,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ