Παπανδρέου Ανδρέας

Πρόεδρος

Βιτζηλαίος Νικόλαος

Α' Αντιπρόεδρος

Αγούλος Νικόλαος

Β' Αντιπρόεδρος

Βερύκιος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας

Μποζίκης Αναστάσιος

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Σουπιός Ευστράτιος

Ταμίας

Νικολόπουλος Πέτρος

Αναπλ. Ταμίας

Κορφιάτη Αναστασία

Μέλος

Φιλιπποπολίτης Ιωάννης

Μέλος

P