Παπανδρέου Ανδρέας

Πρόεδρος

Κοντονής Νικόλαος

Α' Αντιπρόεδρος

Αγούλος Νικόλαος

Β' Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Βελιανίτης Παναγιώτης

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Μαρμαράς Χρήστος

Μέλος Δ.Σ.

Κυπριώτης Νικόλαος

Ταμίας

Κωστής Άγγελος

Αναπλ. Ταμίας

Βερύκιος Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ