ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 2022-2023

 

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (αριθμός απόφασης 28/22-07-2022) καθώς και τον πίνακα με τις τιμές των παραβόλων για τις μεταβολές των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών σωματείων μελών σας, όπως αυτός εγκρίθηκε από την ΕΕ/ΕΠΟ την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Ο πίνακας αφορά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023