Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ έχοντας υπόψη:

1. Την 20-09-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης 

2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. 

Ζακύνθου 3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας 

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, την Τετάρτη 22-11-2023 και ώρα 19:00 π.μ. στα Γραφεία της Ένωσης στο Γαϊτάνι Ζακύνθου, με τα παρακάτω θέματα: 

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

2. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 

3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης της προηγούμενης αναβληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22/11/2023 με τους υπάρχοντες Αντιπροσώπους. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα σωματεία που έχουν εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσετε εγγράφως Τακτικό – Αναπληρωματικό στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Ζακύνθου μέχρι και την Παρασκευή 17/11/2023 και ώρα 13:00.

Leave a comment