Διαδικασία εγγραφής Προπονητή στο Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Δικαίωμα εγγραφής προπονητή στο μητρώο είναι όσοι είναι
– Απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., σχολών προπονητών Γ.Γ.Α., I.E.K. και UEFA Α & Β
– Αποφοίτοι Πανεπιστημίου Εξωτερικού
– Απόφοιτοι Σχολών Προπονητών Εξωτερικού
Δείτς αναλυτικά από το επίσημο site της Γ.Γ.Α.
 
https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/2016-10-11-07-33-19
 
Β1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA B και Άνω
– Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών  

     – φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
     – Παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo
     – Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών
    – φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος
    – φωτοαντίγραφο διπλώματος ειδικότητας
    – αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ)
    – Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ειδικότητας (Ι.Ε.Κ.)
    – Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών. Στο δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή, θα πρέπει να προκύπτει κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Προεραιτικά σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας της ΕΠΣ Ζακύνθου δύναται το εν λόγο δίπλωμα – εκπαίδευση να γίνει μέσω Live Streaming (HD) από την εταιρεία http://hnfc.academy.

    – Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 (Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εναλλακτικά, το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ μπορεί να αναζητηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο προπονητή και να του εκδοθεί αυθημερόν από τη Κυβερνητική σελίδα gov.gr στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou  και να προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΓΓΑ).
    – Γνωμάτευση: α) Παθολόγου, β) Ψυχιάτρου, γ) Ακτινολόγου (με βάση την εξέταση της ακτινογραφίας θώρακος) 
   * Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας
   * Οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε γιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη