Οδηγίες Πληρωμής Παραβόλων Μεταβολών Ποδοσφαιριστών 2022-2023

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ζακύνθου ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, κατόπιν
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας,
για τη σεζόν 2022-2023 όλες οι μεταβολές ποδοσφαιριστών θα πρέπει να
πληρώνονται από τα σωματεία με παράβολο που θα εκδίδεται αποκλειστικά από
ειδική πλατφόρμα της Ε.Π.Ο..
 

Η εν λόγω πλατφόρμα είναι η https://paravola.epo.gr/ και σε αυτήν τα σωματεία θα πρέπει να
πληρώνουν τα αντίστοιχα παράβολα, ώστε στη συνέχεια να καταθέτουν τα παράβολα
με τον μοναδικό κωδικό που θα λαμβάνουν με
email
στην ΕΠΣ Ζακύνθου, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη
μετεγγραφή ενός ποδοσφαιριστή.
 Δείτε εδώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για
την κάθε περίπτωη.

Η ΕΠΣ Ζακύνθου, προκειμένου να διευκολύνει τα σωματεία να κατανοήσουν το νέο τρόπο πληρωμής των μεταβολών ποδοσφαιριστή, παραθέτει, στο μέτρο του δυνατού, ένα – ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα σωματεία για την πληρωμή του παραβόλου: