ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ