Ειδοποίηση στα σωματεία από τη Γραμματεία Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που απέστειλε σε όλες τις Ενώσεις ανά την Ελλάδα, η Γραμματεία Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσων της ΕΠΟ ενημερώνει τα σωματεία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν εξαιτίας της μη αναγραφής ή της μη ορθής αναγραφής των στοιχείων των αθλητών (πχ ΑΜΚΑ), τα οποία μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να μην τηρείται όπως πρέπει.

Συγκεκριμένα:

“Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΠΟ καθώς και στην αντίστοιχη πλατφόρμα eKouros της ΓΓΑ. Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώσαμε, κατόπιν παρεμβάσεων των σωματείων σας, την μη ορθή καταγραφή διαφόρων στοιχείων των σωματείων σας (πχ ΑΦΜ) με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση της μεταφοράς και επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων στην πλατφόρμα της ΓΓΑ.

Επίσης, από την διαδικασία της επικαιροποίησης στην ΓΓΑ προέκυψε ότι κάποια σωματεία εμφανίζουν μικρότερη δύναμη σε αθλητές από την πραγματική ή και καθόλου, εξαιτίας της μη αναγραφής ή της μη ορθής αναγραφής των στοιχείων των αθλητών (πχ ΑΜΚΑ), τα οποία μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται η επικαιροποίηση από την πλατφόρμα.

Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε, και προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά η διαδικασία της επικαιροποίησης των στοιχείων των σωματείων σας, ότι θα πρέπει άμεσα και το αργότερο έως την Παρασκευή 14-6-2024 να σας προσκομιστούν από τα σωματεία μέλη της Ενώσεώς σας, ο αριθμός ΑΜΚΑ από τους αθλητές στους οποίους απουσιάζει, ώστε ακολούθως ως ΕΠΣ να προβείτε στην καταγραφή του εντός των στοιχείων των αθλητών που ανήκουν στη δύναμη του κάθε σωματείου της Ενώσεώς σας, καταγράφοντας το ΑΜΚΑ των αθλητών που απουσιάζει, εντός της Πλατφόρμας της ΕΠΟ.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία (καταγραφή ΑΜΚΑ κλπ.) είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να αναρτηθούν στη συνέχεια από την ΕΠΟ στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ τα ορθά στοιχεία των αθλητών και της δύναμης των σωματείων.

Σε διαφορετική περίπτωση, στην οποία δεν επικαιροποιηθούν ή δεν συμπληρωθούν ορθώς στοιχεία που απουσιάζουν, η ΕΠΟ δεν θα μπορέσει να αναρτήσει τα στοιχεία των αθλητών αυτών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τις έννομες συνέπειες της μη εγγραφής τους στο μητρώο της ΓΓΑ”.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων