Ενημέρωση

Κανονισμοί αναπτυξιακών ηλικιών 2020 - 2021 - Ενημέρωση

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε τους νέους κανονισμούς αναπτυξιακών ηλικιών (Grassroots) οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης και σας αποστέλλεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=46597).

Πατώντας πάνω σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τους κανονισμούς καθώς και τα έντυπα οργάνωσης ακαδημίας.

Επίσης, τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο εσωτερικό του αρχείου - Πρόγραμμα Grassroots - στο κεφάλαιο 5.1. (πατώντας στο πεδίο έντυπα οργάνωσης εμφανίζονται τα έντυπα οργάνωσης)