Ενημέρωση

Ειδηκό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση

Σε συνέχεια της προ μηνός επικοινωνίας μας περί της εγγραφής των σωματείων στην Ειδική Πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως προς την οικονομική στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων παρακαλείσθε να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 30/11/2020. Παρακάτω σας επισυνάπτω σχετικό έγγραφο από την ΓΓΑ που αναγράφει την διαδικασία εγγραφής και των σωματείων στη Πλατφόρμα.

  • ΟΔΗΓΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΓΑ