ΕΠΣ ΖΑΚ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Πράξη Συνέναισης Προσωπικών Δεδομένων

  ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • Πράξη Συνέναισης Προσωπικών Δεδομένων

  ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • Πράξη Συνέναισης Προσωπικών Δεδομένων

  ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • Πράξη Συνέναισης Προσωπικών Δεδομένων

  ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • KAΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

 • Υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου

  ΣΥΝΟΠΟΣΧΕΤΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • Υπογεγραμμένο από τον Ποδοσφαιρστή

  ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ)

 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ 200χλμ