ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΟΥΠΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ